- Czy w przypadku ubezpieczenia w kilku zakładach ubezpieczeń
  (tzw. ubezpieczenie wielokrotne) można uzyskać kilka odszkodowań/świadczeń za jedną szkodę/zdarzenie?


- Czy ubezpieczenie jest dobrym instrumentem do oszczędzania?

- Co to jest ubezpieczenie inwestycyjne?

- Co warto zrobić przed zawarciem ubezpieczenia inwestycyjnego?

- Jakie opłaty wiążą się z zawarciem ubezpieczenia inwestycyjnego?

- Zawarłam umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ale chcę się z niej wycofać.
  Jakie będą konsekwencje mojej rezygnacji?


Jakie opłaty likwidacyjne zostały do tej pory zakazane?

- Co zrobić, jeżeli w moim ubezpieczeniu inwestycyjnym pobierana jest opłata likwidacyjna, a zapisy dotyczące tej opłaty
  nie znalazły się w rejestrze klauzul niedozwolonych?


- Czy ubezpieczenie na życie może stanowić zabezpieczenie kredytu/ pożyczki?

- Chciałbym oszczędzać na emeryturę. Jakie wybrać ubezpieczenie?

- Na czym polega ubezpieczenie rentowe?

- Dlaczego na moim rachunku jest kwota niższa od sumy składek, które wpłaciłem na polisę?

- Pragnę zabezpieczyć finansowo moje dziecko i chcę wykupić dla niego ubezpieczenie posagowe.
  Słyszałam jednak, że wypłaty są na bardzo niskim poziomie. Czy to prawda?


- Czy ubezpieczenie na życie obejmuje również ryzyko choroby?

- Jakie zdarzenia uprawniają do otrzymania świadczenia w ubezpieczeniu życiowym?

- Kiedy można odstąpić od umowy ubezpieczenia na życie?

- Kiedy można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie?

- Jakie są konsekwencje wykupu polisy?

- Co oznacza indeksacja składki?

- Czy mogę indywidualnie kontynuować umowę grupowego ubezpieczenia na życie gdy: przechodzę na emeryturę (rentę); zmieniam pracodawcę.

- Czy zakład ubezpieczeń może odmówić zawarcia ze mną umowy ubezpieczenia na życie? Jeżeli tak to z jakich przyczyn?

- Pracodawca zaproponował mi objęcie ubezpieczeniem grupowym.
  Chciałbym się coś dowiedzieć o tym ubezpieczeniu przed wyrażeniem zgody na objęcie mnie tym ubezpieczeniem - gdzie szukać takich informacji?
  Kto powinien udostępnić mi warunki umowy - pracodawca


- Mieliśmy grupowe ubezpieczenie na życie, pewnego dnia poinformowano nas, że będziemy płacić wyższą składkę,
  składka jest zbyt wysoka żeby ją comiesięcznie płacić. Co mogę zrobić żeby mieć dalej ubezpieczenie, ale nie płacić wyższej składki?


- Jakich świadczeń mogę się spodziewać z umowy grupowego ubezpieczenia na życie, które zawarłem rozpoczynając pracę?

- Urodziło mi się dziecko, mam ubezpieczenie grupowe, czy otrzymam jakieś świadczenie z tego ubezpieczenia?

- Zmarła mi teściowa, mam ubezpieczenie grupowe, czy otrzymam jakieś świadczenie z tego ubezpieczenia?

- W ramach ubezpieczenia grupowego miałem dodatkową opcję ubezpieczenia NNW - co mi to ubezpieczenie daje, jakie mi przysługują świadczenia?

- Czy ubezpieczenie na życie jest obowiązkowe w sytuacji udzielania przez bank kredytu?

- Czy świadczenia otrzymywane z tytułu umowy ubezpieczenia na życie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym
  oraz w przypadku ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - podatkiem Belki?


- Czy składka za ubezpieczenie grupowe, która opłaca mi pracodawca stanowi przychód po mojej stronie a tym samym,
  czy jest ona opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?


- Moja mama zawarła z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń 20 lat temu na moją rzecz umowę ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci.
  Teraz zakład ubezpieczeń proponuje mi świadczenie w wysokości 400 zł. Czy mam szansę uzyskać wyższe świadczenie?


- Zaproponowano mi waloryzację polisy posagowej - ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci z tzw. starego portfela
  Dlaczego jest to tak niska kwota i czy się na nią zgodzić?

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.