- Czy w przypadku ubezpieczenia w kilku zakładach ubezpieczeń (tzw. ubezpieczenie wielokrotne) można uzyskać kilka odszkodowań/świadczeń
  za jedną szkodę/zdarzenie?


- Co to jest ubezpieczenie majątkowe i jakie ich rodzaje można znaleźć w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych?

- O czym należy pamiętać przy wyborze rodzaju ubezpieczenia ? Co to są ogólne warunki ubezpieczenia i co one zawierają?

- Czy wysokość odszkodowania, które mogę uzyskać z ubezpieczenia domu jest uzależniona od treści ogólnych warunków ubezpieczenia?

- Co należy zrobić, gdy podpiszemy polisę bez uprzedniego przeczytania ogólnych warunków ubezpieczenia,
  a po zapoznaniu się z nimi okaże się, że zakres ubezpieczenia nie spełnił naszych oczekiwań?


- Czy zmiana w czasie wartości ubezpieczonego mienia ma wpływ na umowę ubezpieczenia?

- Jakie są obowiązki ubezpieczonego związane bezpośrednio z wystąpieniem szkody?

- Czy ubezpieczyciel może robić mi zarzut z tytułu braku oczyszczenia komina, który był przyczyną zaczadzenia wnętrza domu?
  Dodam tylko, że sprawdzanie komina było wykonywane okresowo i nie wykazało potrzeby jego przeczyszczania


- W przypadku wystąpienia szkody jak długo trzeba czekać na wypłatę odszkodowania i czy można zapoznać się ze szczegółami
   prowadzonego postępowania likwidacyjnego (aktami sprawy)?


- Czy koszty poniesione na ratowanie dobytku objętego ubezpieczeniem lub w celu przeciwdziałania zwiększenia rozmiarów szkody
  zostaną zwrócone ubezpieczonemu?


- Co robić w przypadku, gdy nie zgadzamy się ze stanowiskiem zakładu ubezpieczeń?

- Na jakie codzienne ryzyka narażony jest należący do nas majątek tzn. nieruchomości (dom, mieszkanie) i ruchomości
   (rzeczy i przedmioty znajdujące się w domu / mieszkaniu), o czym musimy pamiętać przy jego ubezpieczaniu?


- Jakie są ubezpieczenia chroniące majątek (dom, mieszkanie) na polskim rynku ubezpieczeniowym?

- Co nam daje i jaki jest zakres ubezpieczenia mieszkania, domu?

- Czy przedmioty o szczególnej wartości (np. kolekcjonerskiej) mogą być ubezpieczone i jeżeli tak to na jakich warunkach?

- Czy istnieje możliwość ubezpieczenia przedmiotów znajdujących się w piwnicach, na strychach albo przedmiotów utraconych
  lub uszkodzonych podczas przeprowadzki?


- Czym się różni ubezpieczenie na wartość odtworzeniową od ubezpieczenia na wartość rzeczywistą, a czym jest ubezpieczenie na pierwsze ryzyko?

- Co to jest suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna czy limit odpowiedzialności) i jak określić prawidłowo jej wartość?

- Czym są podlimity sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach mieszkaniowych?

- Czym są franszyzy i udziały własne, czy mają wpływ na wysokość odszkodowania?

- Czym się różni ubezpieczenie na sumy stałe od ubezpieczenia z sumą na pierwsze ryzyko?

- Czym jest doubezpieczenie, czy trzeba się doubezpieczyć po każdej szkodzie?

- Co mam zrobić aby ubezpieczyciel uwzględnił cały zakres powstałej w moim majątku szkody?

- Czym są wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej i jakie wyłączenia można spotkać w ubezpieczeniach domów i mieszkań?

- Kto może ubezpieczyć mieszkanie, dom - kto jest uprawnionym do jego ubezpieczenia a tym samym skorzystania
  z dobrodziejstwa takiego ubezpieczenia?


- O czym trzeba pamiętać przed ubezpieczeniem mieszkania, domu a następnie w trakcie jego trwania - pytam o praktyczne i krótkie porady
   aby uniknąć kłopotów w kontaktach z zakładem ubezpieczeń?


- W jakiej formie i w jakim terminie mam zgłosić szkodę związaną z uszkodzeniem, zniszczeniem mojego domu?

- Co trzeba zrobić po szkodzie, żeby nie stracić odszkodowania i szybko je uzyskać?

- Jak długo ubezpieczyciel może likwidować szkodę?

- W jaki sposób ubezpieczyciel szacuje wartość odszkodowania?

- Czy jest zasadne wydłużenie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela tłumaczone potrzebą uzyskania zgody na wypłatę odszkodowania
  od drugiego małżonka – współwłaściciela nieruchomości?


- Czy jest zasadne wydłużenie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela tłumaczone potrzebą uzyskania zgody
  na wypłatę odszkodowania od konkubenta – współwłaściciela nieruchomości?


- Jeżeli mieszkanie zostało ubezpieczone z jednoczesnym ustanowieniem cesji na bank, kto w przypadku powstania szkody
  otrzyma odszkodowanie bank czy ubezpieczony?


- Czy ubezpieczyciel może pomniejszyć odszkodowanie (wyliczenie proporcji) z powodu niedoubezpieczenia domu,
   tzn. ubezpieczenie go na niższą wartość niż rzeczywista (rynkowa)?


- Czy na polskim rynku istnieje możliwość ubezpieczenia domków letniskowych i na jakich warunkach?

- Czy istnieje możliwość ubezpieczenia domu w budowie i na jakich warunkach?

- Czy ubezpieczyciel w trakcie umowy ubezpieczenia może zażądać ode mnie zapłaty wyższej składki o tej,
  którą zaproponował i pobrał przy zawarciu umowy ubezpieczenia?


- Co to jest ubezpieczenie assistance domowe i na czym ono polega ?

- Jakie są korzyści z ubezpieczenia asisstance w przypadku uszkodzenia domu lub mieszkania?

- Czy w ramach ubezpieczenia asisstance można liczyć na pomoc medyczną?

- Czy w trudnych sytuacjach zakład ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia asisstance pomoże mi w znalezieniu fachowców, którzy mi pomogą?

- Z jakimi wyłączeniami ochrony ubezpieczeniowej można się spotkać w ubezpieczeniach asisstance?

- Czy ubezpieczenia mieszkaniowe są kosztowne, jaką trzeba dysponować kwotą aby ubezpieczyć dom a jaką żeby ubezpieczyć mieszkanie?

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.