Jaki akt prawny reguluje kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych tzw. ubezpieczeniem OC komunikacyjnym?

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.). Przepisy wyżej wskazywanej ustawy określają szczegółowo :

1) zasady zawierania i wykonywania umów OC komunikacyjnego, obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

2) sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń, o których mowa w pkt 1, oraz konsekwencje niespełnienia tego obowiązku (kary za brak ubezpieczenia),

3)  podstawowe zasady, jakim powinny odpowiadać inne, niż określone w pkt 1, umowy ubezpieczeń obowiązkowych,

4)  zadania i zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Warto także zwrócić uwagę, że w sytuacji gdy dochodzimy roszczeń pieniężnych od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, niezbędne jest również zapoznanie się z przepisami kodeksu cywilnego - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093  (w szczególności art. 361-363 oraz przepisy Tytułu VI Księgi Trzeciej).

 

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.