Przedstawiciel zakładu ubezpieczeń spieszył się i wpisał do polisy niższą od wymaganej przepisami prawa sumę gwarancyjną – co w takiej sytuacji zrobić, czy taka polisa jest ważna? Ponadto zniekształcił moje nazwisko i pomylił numer rejestracyjny mojego samochodu; boję się że podczas kontroli Policja będzie kwestionowała taką polisę?

Każda umowa ubezpieczenia obowiązkowego określa sumę gwarancyjną lub sumę ubezpieczenia stanowiącą górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W przypadku ubezpieczeń OC komunikacyjnych ustawodawca określił ich minimalną wartość. Jeżeli zakład ubezpieczeń (lub jego przedstawiciel) zawarłby umowę na sumy gwarancyjne poniżej minimalnych limitów, takie postanowienie umowne byłoby nieważne, bowiem zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (art. 6) umowę ubezpieczenia obowiązkowego zawartą z naruszeniem przepisów ustawy (czyli m.in. z limitami poniżej wymaganych minimalnych) uważa się za zawartą zgodnie z przepisami ustawy, co oznacza, że zapisy na polisie w odniesieniu do sum gwarancyjnych nie będą miały zastosowania, a zastosowanie znajdą sumy ubezpieczenia określone przepisami prawa. Prawdopodobnie jednak nie mamy w tej sytuacji do czynienia z celowy działaniem ubezpieczyciela lub jego przedstawiciela, lecz ze zwykłym błędem pisarskim. Celem sprostowania błędu należy zgłosić się do zakładu ubezpieczeń, wnioskując o dokonanie zmiany kwestionowanych zapisów umieszczonych w polisie. Podobnie należy postępować przy wszystkich innych błędach w zapisach polisowych - tutaj dotyczących błędnie wpisanego numeru rejestracyjnego samochodu i zniekształcenia nazwiska.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.