Jak kształtuje się odpowiedzialność w przypadku zespołu pojazdów mechanicznych (ciągnika i przyczepy, pojazdów holujących się)? Który zakład ubezpieczeń odpowiada – ciągnika czy przyczepy, holującego czy holowanego?

 

Jeżeli szkoda zostaje wyrządzona ruchem zespołu pojazdów mechanicznych, ubezpieczeniem OC komunikacyjnym pojazdu ciągnącego jest objęta szkoda spowodowana przyczepą, która:

  1)  jest złączona z pojazdem silnikowym albo

  2)  odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła.

Powyższa zasada jest stosowana również w razie złączenia pojazdów mechanicznych w celu holowania.

Natomiast z ubezpieczenia OC posiadacza przyczepy wypłacane jest odszkodowanie w sytuacji, gdy szkoda jest spowodowana przyczepą, która:

  1)  nie jest złączona z pojazdem silnikowym ciągnącym albo

  2)  odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i przestała się już toczyć.

Zgodnie z zastrzeżeniem dodanym w dniu 11 lutego 2011 r. na mocy nowelizacji ustawy, w przypadku zespołu pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych złączonych w celu holowania, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego nie jest objęta odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ruchem:

  1)  pojazdu ciągnącego lub holującego - w przyczepie lub pojeździe holowanym oraz

  2)  przyczepy lub pojazdu holowanego - w pojeździe ciągnącym lub holującym.

 

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski, uzupełnień dokonał Tomasz Młynarski, główny specjalista w BRU

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.