Czy kary za brak ubezpieczenia OC komunikacyjnego ulegają przedawnieniu?

Roszczenia takie ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Są jednak sytuacje, które przedłużają ten termin. Bieg przedawnienia jest bowiem przerywany przez:

1)  każdą czynność organu egzekucyjnego podjętą w celu wyegzekwowania opłaty,

2)  uznanie przez zobowiązanego niespełnienia obowiązku ubezpieczenia i dochodzonej w związku z tym opłaty (np. przyznanie się, że nie spełniliśmy tego obowiązku),

3)  wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym w sprawach ustalenia istnienia bądź nieistnienia obowiązku ubezpieczenia,

4)   zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

 

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski, uzupełnień dokonała Małgorzata Więcko - Tułowiecka, główny specjalista w BRU

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.