Czy warsztat naprawczy może zatrzymać pojazd w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń nie pokrył w pełni kosztów naprawy?

 

Odpowiadając na tak postawione pytanie należy w pierwszej kolejności odnieść się do zapisów zawartej umowy między zleceniodawcą naprawy (uprawnionym z umowy ubezpieczenia OC, ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia AC) a warsztatem naprawczym. 

Należy pamiętać, że nawet w sytuacji gdy koszt naprawy samochodu pokrywany ma być z ubezpieczenia, umowa o naprawę samochodu zawierana jest pomiędzy jego właścicielem (dysponentem), a warsztatem (nawet jeżeli szkoda ma być likwidowana na podstawie rozliczenia bezgotówkowego - tzw. metodą bezgotówkową!).

Tylko takie umowne zastrzeżenie zawarte w umowie z warsztatem naprawczym -dopuszczające zatrzymanie pojazdu do czasu uregulowania należności za wykonaną usługę - pozwala warsztatowi na przetrzymywanie pojazdu.

Brak stosownego zapisu w umowie nie upoważnia zakładu naprawczego do zatrzymania pojazdu na podstawie art. 461 kodeksu cywilnego, tym samym narażając właściciela zakładu naprawczego na zarzut uznania za przestępstwo przywłaszczenia, które określone zostało w art. 284 kodeksu karnego. Zgodnie z Encyklopedią Prawa przywłaszczenie polega na rozporządzeniu cudzą rzeczą lub prawem majątkowym jak własnym i gdy ta rzecz lub prawo legalnie znalazły się w posiadaniu sprawcy, np. sprawca pożyczył rzecz, a następnie odmówił jej oddania.  W takiej sytuacji niezbędne może być złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na Policji lub w prokuraturze.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w BRU, aktualizacji i uzupełnień dokonał Piotr Budzianowski, starszy specjalista w BRU

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.