Jakie konsekwencje w związku posiadanymi umowami ubezpieczenia OC i AC czekają mnie gdy nie posiadam uprawnień do kierowania pojazdami?

 

Problem z realizacją umów ubezpieczenia w przypadku braku uprawnień do kierowania pojazdami może wystąpić w dwóch aspektach:

- brak uprawnień do kierowania pojazdami - brak prawa jazdy

- upłynięcie terminu na jaki zostały wydane uprawnienia do kierowania pojazdami - prawo jazdy jest ale upłynął termin ważności związany np. w wadą wzroku - co w naszej opinii jest równoznaczne z brakiem uprawnień do kierowania pojazdami.

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych negatywne konsekwencje odczuje kierujący - sprawca, który nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa. W takim przypadku zakładowi ubezpieczeń będzie przysługiwało prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania.

W dobrowolnych ubezpieczeniach autocasco negatywną konsekwencją braku uprawnień do kierowania pojazdami będzie wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody, chyba że brak uprawnień nie miał wpływu zajście wypadku ubezpieczeniowego.

Poniżej przykładowy zapis ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco jednego z ubezpieczycieli.

[...]

Wyłączenia odpowiedzialności

§8

1. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

[...]

3) powstałe podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego,

osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym:

[...]

b) nie posiadającego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, wymaganych prawem kraju zajścia wypadku ubezpieczeniowego chyba że nie miało to wpływu na

zajście wypadku ubezpieczeniowego.

[...]

Odpowiedź przygotował Piotr Budzianowski, starszy specjalista w BRU

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.